Ahmet Haşim᾿in Şiirlerinde Farsça Unsurlar

Authors

  • Faik Şükür Abbas Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sosyal ve İnsani Bilimler Fakültesi, Koya Üniversitesi, Kürdistan Bölgesi – Irak
  • Jumaa Q. Mohammed Türk Dili Bölümü, İnsani Bilimler Fakültesi, Zaho Üniversitesi, Kürdistan Bölgesi – Irak.

DOI:

https://doi.org/10.26436/hjuoz.2021.9.2.686

Keywords:

Ahmet HaÅŸim, Sembolist, Unsurlar, Zarf, Farsça

Abstract

Kültürel değerlerin en güçlü ve sağlıklı paylaşımı, kuşkusuz dil aracılığıyla gerçekleşmektedir. Dil olgusu, diğer olgular gibi dinamik bir yapıya sahip olarak her zaman başka diller ve siyasal-toplumsal değişimlerden etkilenmiştir. Bu çalışmada milli dili kendilerine has bir özellikte kullandıkları 20. yüzyılın Türk şiirinde önemli bir isim olan Ahmet Haşim’in tüm şiirlerinde kullanılan Farsça unsurlara dair bir deneme yaptık. Çalışmada Ahmet Haşim’in bütün şiirlerinde kaç unsur türü kullanılmıştır. Kullanılan unsurların tekrar sıklığı ne durumdadır, en çok ve en az kullanılmış unsurlar hangileridir, fiil çeşitleri , isim ve türleri hangi sıklıkta kullanılmıştır. Ön ekler, son ekler, birleşik isim, birleşik sıfat, isim tamlaması, sıfat tamlaması, zarf, ünlem edatları gibi kullanılan Farsça unsurları tek tek ele alınmaktadır. Haşim’in şiirinde geçtikleri unsurları manaları dikkate alınarak izahat verilmiştir. Böylece Haşim’in fikir ve sanat dünyasına dair ipuçlarına ulaşılarak, kullandığı Farsça unsurlarla Türkçeyi zenginleştirmiştir.

Author Biographies

Faik Şükür Abbas, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sosyal ve İnsani Bilimler Fakültesi, Koya Üniversitesi, Kürdistan Bölgesi – Irak

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sosyal ve İnsani Bilimler Fakültesi, Koya Üniversitesi, Kürdistan Bölgesi – Irak

Jumaa Q. Mohammed, Türk Dili Bölümü, İnsani Bilimler Fakültesi, Zaho Üniversitesi, Kürdistan Bölgesi – Irak.

Türk Dili Bölümü, İnsani Bilimler Fakültesi, Zaho Üniversitesi, Kürdistan Bölgesi – Irak.

References

AKTAŞ, A. Ö. (2004). Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Ankara: siyasal kitabevi.
AYVAZOĞLU, Beşir (2006). ömrüm benim bir ateşti-Ahmet Haşimi hayatı, sanatı, dramı. İstanbul: kapı yayınları.
BANGİ, İsmail. (1971). Farsça dil bilgisi. Ankara: Ankara üniversitesi ilahiyat fakültesi yayınları.
BİLGEGİL,Mehmetkaya. (1980). Ahmet Haşime dair bazı vasikalar. Erzurum: Yakın Çağ.
DEVELİOĞLU, Ferit (2004). Osmanlıca- Türkçe Lugat. Ankara: Aydın kitapevi.
EMRE, Ahmet Cevat. (2004). Türkçe Sarf ve Nahiv. Haz: Gülden Sağol. Ankara: TDK yayınları.
HİSAR, Abdülhak Şinası. (1963). Ahmet Haşim şiiri ve hayatı. İstanbul.
KANAR, Yüksel (1992). Ahmet Haşim- eserlerinden seçmeler. İstanbul: Moroa kültür yayınları.
KENAN, Tahir. (2004). Kavaid-i Lisan-ı Türki. Haz: Leyla Karahan. Ankara: TDK yayınları.
KOLCU, Ali İhsan. (2009). Ahmet Haşimin Peotikası. Erzurum: salkım söğüt yayınevi.
NABİ, Yaşar. (1968). Ahmet Haşim:hayatı,sanatı, eserleri. varlık yayınevi.
OLCAYTO, Turhan. (1998). Dinimiz neyi Emrediyor. Ankara: Ajans-Türk.
PAŞA,Ahmet Cevdet. (2000). Madhal-i Kavaid. Haz: Nevzat Özkan. Ankara: TDK yayınları.
SEYFETTİN, Ömer. (1999). Dil konusunda yazılar. Ankara: Bilgi yayınevi.
TİMURTAŞ, Faruk Kadri (2009). Osmanlı Türkçesi Grameri. İstanbul: Melisa matbaacılık.
YAVUZ, Hilmi. (2003). Ahmet Haşim ve İslam. İstanbul: can yayınları.
ثمره, يدالله. (1993). اموزش زبان فارسى. ايران: الهدى.
لواساني,احمد. (1981). مدخل الى اللغة الفارسية. بيروت: مطبعة امير.

Downloads

Published

2021-06-29

How to Cite

Abbas, F. ., & Mohammed, J. . (2021). Ahmet Haşim᾿in Şiirlerinde Farsça Unsurlar. Humanities Journal of University of Zakho, 9(2), 352–363. https://doi.org/10.26436/hjuoz.2021.9.2.686

Issue

Section

Humanities Journal of University of Zakho