Zaho Üniversitesi Türk Dili Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Konuşma ve Gramerdeki Hata Bulguları

Authors

  • FÄ°RAS T. SABÄ°R Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İnsani Bilimler Fakültesi, Koya Üniversitesi, Kürdistan Bölgesi – Irak
  • JUMAA Q. MOHAMMED Türk Dili Bölümü, İnsani Bilimler Fakültesi, Zaho Üniversitesi, Kürdistan Bölgesi – Irak.

DOI:

https://doi.org/10.26436/hjuoz.2020.8.4.656

Keywords:

Anadil, Türkçe, Dil Bilgisi, Hata Analizi, Yabancı Dil

Abstract

Zaho Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi Türk Dili Bölümünde okuyan öğrencilerinin dil bilgisi sınav kağıtlarında bulunan hatalar üzerine değerlendirme yaptığımız bu çalışmanın esasını oluşturmak amacıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfların dil bilgisi sınav kağıtlarında yapılmış hatalardan yola çıkarak yazılmıştır.  Elimizde bulunan veriler incelenerek yapılan hataların nerede ve hangi başlıklarda olduğunu ortaya çıkarılmıştır. Bu hataların ana sebebi anadilin gramerini amaç dilin gramerine katmak ve anadilden amaç dile yakıştırma ve yürütüm sonucu ortaya çıkabilmesidir. Ayrıca, öğrenciler dil bilgisinde en çok ilerleyici hataya düştükleri noktalama, yazım, sözcük,  söz dizimi ve eklerin kullanışı konusunda yaptıkları yanlışlıklar saptanmıştır.

Author Biographies

FÄ°RAS T. SABÄ°R, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İnsani Bilimler Fakültesi, Koya Üniversitesi, Kürdistan Bölgesi – Irak

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İnsani Bilimler Fakültesi, Koya Üniversitesi, Kürdistan Bölgesi – Irak

JUMAA Q. MOHAMMED, Türk Dili Bölümü, İnsani Bilimler Fakültesi, Zaho Üniversitesi, Kürdistan Bölgesi – Irak.

Türk Dili Bölümü, İnsani Bilimler Fakültesi, Zaho Üniversitesi, Kürdistan Bölgesi – Irak.

References

Biçer, N., Çoban, İ., Bakır, S. (2014). Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Karşılaştığı Sorunlar: Atatürk Üniversitesi Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7 Sayı: 29. (125-135).
Çerçi, A., Derman, S., Bardakçı, M. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarına Yönelik Yanlış. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2). (695-715).
Ekiz, Durmuş (2003). Eğitim Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş, Ankara: Anı Yayıncılık.
Er, O., Biçer, N., Bozkırlı, K., Ç. (2012). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgili Alan Yazını Işığında Değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 1/2. (51-69). Türkiye.
Hengirmen, M. (1997). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri ve TÖMER Yöntemi. Ankara: Engin Yayınevi.
Hengirmen, M. (1999). Yabancılar için Türkçe Dilbilgisi. Ankara: Engin Yayınevi.
Lado, R. (1957). Linguistics Across Cultures: Applied Linguistics for Language Teachers, Michigan: The University of Michigan Press.
Subaşı Adalar, D. (2010). Tömer'de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Arap Öğrencilerin Kompozisyonlarında Hata Analizi. Dil Dergisi, Sayı: 148. (6-16).
Şahin, Y. (2007). Yabancı Dil Öğretiminin Eğitbilimsel Ve Dilbilimsel Temelleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 22. (465-470).
Yağmur, Şahin, E. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Ek Yanlışları. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 6, Sayı: 15. (433-449).
Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.

Downloads

Published

2020-12-30

How to Cite

SABÄ°R, F. ., & MOHAMMED, J. . (2020). Zaho Üniversitesi Türk Dili Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Konuşma ve Gramerdeki Hata Bulguları. Humanities Journal of University of Zakho, 8(4), 705–708. https://doi.org/10.26436/hjuoz.2020.8.4.656

Issue

Section

Humanities Journal of University of Zakho

Most read articles by the same author(s)