Mawlana zada rifaat bag 1869-1930 his life and political role

Authors

  • Warhel Omer Ismail Department of History, Faculty of Humanities, Zakho University, Kurdistan Region-Iraq.

DOI:

https://doi.org/10.26436/hjuoz.2023.11.1.1006

Keywords:

Kurdistan, Ottoman State, Constitution, Sarbaste, Sacrificing of Nation.

Abstract

It’s clear that study and maneuvering of historical biography is a significant aspects of history of nowadays, studying of biography and story that related to those duties which people worked in had moved through many great events of history, they have been ignored through historical study and been neglected in history. However, it needs to say that history is deeply a science of braver’ and persons, as they played a great role in history especially during crisis and limited events, studying history has not had a point without taking persons and leaders into considerations. This idea could be taken into account on this study, which is entitled “Mawlana Zada Rifaat Zada Bag 1869-1930: his life and political role”, biography of this person related to many clandestine event, which were related to the Ottoman state constitution during the first decade of twenty centuries, also political and cultural life of Kurds, Mawlana Zada was the first Kurdish nationalist generation, who struggled in favor of Kurdish land (Kurdistan) in the political map of the new Middle East, biography of this Kurdish person related to the transformation of political event of the Ottoman state, particularly after the Ottoman coup date of July 1908,  furthermore the internal challenges between ethnics of the Ottomans state, these event moved nations particularly Kurds , Turks and Armens to divide Ottoman state in Kurdistan, Anatolia which Mawlana Zada Rifaat lived. Mawlana Zada Rifaat lived during the greatest transformation that were happened in the Ottoman state and Kurdistan, this period conducted from the July 1980 coup continued till the First World war and ended when the new Turkish Republic established in 1923 by Mustafa Kamal Pasha, this study attempts to answer some questions such as: What factors influenced Mawlana Zada Rifaat’s ideas? What was his attitude to the second Sulltan Abdulhamid 1876-1909? Did he support the 1908 coup d’état of youngest Turks or he stand against it? How his Kurdish national idea developed? Did he support the establishment of Kurdistan state and held the Ottoman idea? Why his attitude was effectively strong to Kamal Mastafa Pasha and Turkish new state? How was his life looked like at the end? this study has many questions and had answered these questions according to documents and historical references.

References

لیستا ژێدەران:-
١.بەلگەنامەیێن ئوسمانی:

1.BOA, BEO, D:3462, G:259633
2.BOA, DH.MKT, D:431, G:1
3.BOA, DH.MKT, D:431, G:1
4.BOA,DH.MKT,D:915,G:23
5.BOA.DH.TMIK,D:156,G:26
٢.بیرەوەری:
1.Rıfat, Mevlanazade. (2009) Sürgün Hatıratlarım, hazirlayan:Mithat Kutlar, avesta, Istanbul.
2.Mizanci, Murad. (1997) Tatli Emeller Aci Hakikatler, Hazirlayan:Celile Eren, istanbul.
٣.نامەیێن ئەکادیمی:
1.Bingöl, Sedat. (1994) yüzellikler meselesi, Hacetepe Üniversitesi Atatürk ilk eve inklaplar enistitüsü, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara.
2.Coşkun, Mustafa. (2019) Mevlanazade Rıfat beyın Gazetecelik ve Siyasi Faliyetleri, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Istanbul üniversitesi sosyal bilimler enistitüsü tarih ana bilimdalı, İstanbul.

٤. پەرتووک:
1.Açık Arıza,Serbesti, 28 Teşrinisani1324(11 Aralik 1908)No:27.
2.Akşin, Sina. (1974) Fedakaran-i Millet Cemiyeti, Ankara Siyasal Üneversitesi siyasal bilgiler fakültesi dergisi, sayi29, Ankara.
3.Alakom, Rohat. (1998) Hoybun Örgütü ve Ağrı Ayaklaması, Avesta, istanbul.
4.Arslan, Bahar. (2016) II Mesrutiyet ve cumhuriyet 1908-1923 Tarihsel, ideolojik ve Olgusal Bir Karsilastirma, izmir.
5.Beyhan, Mehmet Ali. (1993) Bir II Abdülhamit Devri Aydınının Profili:Lastik Said Bey, osmanlı Araştırmaları, sayi 13, Istanbul.
6.Birinci, Ali. (1996) Abdulrahman Nacım, Mütafarika, sayı 89, istanbul.
7.Birinci, Ali. (1996) Abdulrahman Nacım, Mütefferika, sayı 9, Istanbul.
8.Bulut, Faik. (2020) Bir Kurt Diplomatı olarak Rıfat Bey, independent Türkçesi, Istanbul.
9.Bulut, Faik. (2016) Bir Kürt diplomatı olarak Rıfat bey, Istanbul.
10.Çapanoğlu, Münir Süleyman. (1964) Türkiyede Sosyalizım Hareketleri ve Sosyalist Hilmi, pınar yayınları, istanbul.
11.Durmaz, ibrahim. (1999) Mizancu Murad Bey ve Siyasi Fikirleri, SBF Dergisi, Sayi,74, Ankara.
12.Halıcı, Şaduman. (1998) Yüzellilikler, Eskişehir.
13.Hanilce, Murat. (2008) II meşrutiyet dönemine dair hatırat bibliyografyasi dönemi, bilig dergisi, istanbul.
14.Issı, Murat. (2010) Hürriyet Aşığı Bir Osmanlı Aydını Mevlanazade, Toplumsal Tarihi, Sayı 196, istanbul.
15.Kabacalı, Alpay. (1994) Türk Basınında Demokrasi, Kültür Bakanlığı Yayinları, Ankara.
16.Kaya, Mehmet ve Siklon, Sinem. (2012) Bazı Osmanlı Gazetelerinde Siyasal Reklam ve Propaganda 1908-1918, CTAD, 2012, Sayi 16, Niğde.
17.Kaya, Yakup. (2017) Siyasi ve ideolojik kimliğile Mevlanazade Rıfat bey, insan ve toplum bilimleri dergisi, sayı 3, karabük.
18.Kerimoglu, Hasan Taner. (2009) II mesrutiyet doneminde Genel Haklar Savunusu Yapan Bir Gazete Hukuk-i Umumiye, Çağdaş Türkiye Tarihi araştirmalar dergisi, cilt 8, sayi18-19,izmir.
19.Kerimoğlu, Hasan Taner. (2005) Toplumsal Tarih, istanbul.
20.Kırbıyık, Kasım. (1997) Türiye Diyanet Vakfı Ansklopedisi, cilt32, istanbul.
21.Koç, Yunus. (2018) Osmanlı Son Döneminde Yayımlanan Kürtçe Dergilerde Kimlik ve Siyaset Tartışmaları 1900-1920, istanbul.
22.Koloğlu, Orhan. (2006) Osmanlıdan 21 Yüzyıla Basın Tarihi, istanbul.
23.Köse, Metin Ziya. (1997) Mekteb-I Osmani Tarihi, cilt 32, istanbul.
24.Maaruf, Naci. (1997) Türiye Diyanet Vakfı Ansklopedisi, cilt 32, Istanbul.
25.Mumcu, Uğur. (1994) Kürt islam Ayaklanması, 1919_1925, Istanbul.
26.Nur. Rıza. (1995) Cemiyeyt-I Hafiye gizli örgüt Haz:Ahmet Nezih Gultekin, Istanbul.
27.Rıfat, Mevlanazade bey. (2017) Türkiye ınklabının içyüzü, kaknüs yayınları, hazırlayan:Kemal Kahraman, istanbul.
28.Rıfat, Mezvlanazade Bey. (2013) Siyonistler Osmanliyı nasıl yıktı?Derin Tarih kültür yayınları, istanbul.
29.Serfiraz, Mesud.(2016) Celadet Bedirxan ve Serbesti Gazetesi 1918-1919, Kürt Tarihi, sayi 60, Istanbul.
30.Şimşi, Bilal. (2009) Kürtçülük II, Bilgi yayınları, Ankara.
31.Tas, Latif.(2014) The Mayth of the Ottoman Millet System, its Treatment of Kurds and a Discussion of Territorial and non-Territorial Autonomy, Tuta Sub Aegide Pallas(brill), london.
32.Tunaya, Tarık Zafer.(1988) Türkiyede siyasal partiler, cilt I, ikinci Meşrutiyet Dönemi, 1908-1918, ıstanbul.
33.Uğur, Uzman Merve.(2018) Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu, Ankara.

Published

2023-02-09

How to Cite

Ismail, W. (2023). Mawlana zada rifaat bag 1869-1930 his life and political role . Humanities Journal of University of Zakho, 11(1), 108–120. https://doi.org/10.26436/hjuoz.2023.11.1.1006

Issue

Section

Humanities Journal of University of Zakho