ANALYSÄ°S OF THE STORY OF MR. HALÄ°L AND MRS. PERÄ°ÅžAN

Authors

  • Nesim SÖNMEZ Beşa Ziman û ÇandaKurdî- Zanîngeha Van Yüzüncü Yılê/Turkîya.

DOI:

https://doi.org/10.26436/hjuoz.2022.10.2.929

Keywords:

Story, Serhad, Mr. Halil, Mrs. PeriÅŸan, Behlul Pasha

Abstract

The stories have been the subject of many researches in world literature and Kurdish literature in general. By definition, a story is a short, prose narrative that narrates a real or near-real event in a literary style. The story differs from the novel with its brevity and simple plot and few protagonists. In the story, the boundaries of the scene are generally explored, the narrator examines the subject in depth and the narration is clear.The story of Mr. Halil and Mrs. Perishan also took a literary form and became a product of Kurdish Folk Literature and folklore. Story; It passes in the Serhad region, in the region between Doğubayazid district and Subhangöl. Its main heroes are Mr. Halil, the nephew of Behlül Pasha, and Mrs. Perishan, the daughter of Omer Agha, the leader of the National Tribe. In the story, there is love on the one hand, and betrayal, absence and misery on the other. In this study, the variants of the story will be examined in terms of the narrator and its content, language, heroes, the place where the event took place and the way it happened.

References

Doğan Kaya, (2007). Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Weş. Akçağ, Ankara.
Ehmedê Xanî, (2010). Mem û Zîn, Weşanên Wezareta Çandê û Geştûgerîyê, Ankara.
Fettah Timar, (2021). Destanên Kurdî I-II, weşanên “Ar”, Stenbol.
Hikmettin ATTI, (2013). Lêkolîneke Folklorî Li Ser Destana Mem û Zînê, (Teza Mastirê ya neçapkirî), Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtûya Zimanên Zindî yên li Tirkiyeyê, Mardîn.
İkram İşler, (2016). Mîrza Mihemed û Çavreşa Qîza Mîrê Ereban, weşanên Sîtav, Wan.
Karzan Mihemed, (2013). Geştî Kont Dusêrsî Bo Kurdistan (1839-1840), Binkey Jîn Yayınları, Süleymaniye.
Mehmet Gültekin, (2014). “Batılı Eski Gezginler ve 1800-1900 Yıllarında Bayezid” [Https://gilidax.wordpress.com/2014/01/11/dogubayazit-tarihi/], (Ragehandin:10.01.2022).
Pertev Naili, Boratav, (2003). 100 Soruda Türk Folkloru, Weşanên K. Kitaplığı, İstanbul.
Rohat Alakom, (2013). Di Folklora Kurdî de Serdestiyeke Jinan, Çapa Duyem, Weşanên Awesta, Stenbol.
Quran, Sûreya Yûsuf: 12/46.
Umay Günay, (1999). “Folklor Mahsullerinin Tabiatı”, Milletlerarası Türkoloji Kongresi, Tebliğler, I-II. İstanbul.
Zeynelabidîn Zinar, (2009). Di Çanda Kurdî De 37 Şaxên Zanistiyê, Weşanên Pencînar, Stockholm.

ÇAVKANÎYÊN ELEKTRONÎK
https://www.youtube.com/watch?v=N455MYTvz2k
(Ragehandin: 15.02.2022, Saet:10: 00)
https://www.youtube.com/watch?v=FwHJh0XQgeU
(Ragehandin: 15.02.2022, Saet:10: 15)
https://www.youtube.com/watch?v=c3buZEs_FQQ
(Ragehandin: 15.02.2022, Saet:10: 30)
https://www.youtube.com/watch?v=IdKRDtbOWmw
(Ragehandin: 15.02.2022, Saet:10: 45)

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

SÖNMEZ , N. . (2022). ANALYSÄ°S OF THE STORY OF MR. HALÄ°L AND MRS. PERÄ°ÅžAN. Humanities Journal of University of Zakho, 10(2), 606–613. https://doi.org/10.26436/hjuoz.2022.10.2.929

Issue

Section

Humanities Journal of University of Zakho