خودشكوفايي مم در روایت مم و زین بر اساس الگوي انسان گرايانة آبراهام مزلو

  • Jihad Shukri Rashid زانكوی سه‌لاحه‌ددین
الكلمات المفتاحية: مزلو, خانی, مم و زین، مم, الگوی انسان گرایانه مزلو

الملخص

شخصیت «مم» در روایت مم و زین با پردازش دقیق و هنرمندانة خانی شکل گرفته است. دقت شاعر در آفرینش شخصیت مم مخاطبان و محققین بسیاری را مجذوب خود می­سازد؛ به طوری که می­توان- از نظر روانشناسی- بر پایة الگوی انسان گرایانة آبراهام مزلو، اغلب ویژگیهای افراد خودشکوفا که در شخصیت او نمایان است، مورد بررسی قرار داد. در این مقاله، شخصیت "مم" در پردازش خانی، با مؤلفه­های خودشکوفایی مزلو تطبیق داده شده است و این مقاله نشان خواهد داد که احمد خانی با دقت در پردازش شخصیت­ "مم" و عملکردهای او، از نظر شخصیتی اهداف والاتری را در نظر داشته است. در این پژوهش با استفاده از نظریات انسان گرایانه مزلو که به خوبی می­تواند کنش­ها و رفتارهای شخصیت­ها را تبیین کند، به بررسی شخصیت مم پرداخته شده است. البته توصیفات مزلو از فردخودشکوفا قطعا به شکل مطلق با تمامی صفات قهرمان داستان ما تطبیق کامل ندارد، اما با بسیاری از ویژگی­های مورد نظر مزلو تناسب دارد که در این مقاله در معرض دید خواننده قرار خواهد گرفت.

السيرة الشخصية للمؤلف

Jihad Shukri Rashid، زانكوی سه‌لاحه‌ددین

به‌شی زمانی فارسی، كولێژی زمان، زانكوی سه‌لاحه‌ددین، هه‌رێمی كوردستان - عیراق.

المراجع

کتابنامه

آدلر، آلفرد(1370). روان شناسی فردی؛ حسن زمانی شرفشاهی، تهران: انتشارات تصویر

آراسته، رضا(1372). تولدی در عشق و خلاقیت، با مقدمة اریک فروم، ترجمه حسین نجاتی، چ اول، تهران: فرا روان

برونو، فرانکو (1370). فرهنگ توصیفی اصطلاحات روانشناسی، ترجمه مهشید یاسایی و فرزانه طاهری، چ1، تهران: طرح نو

بیلسکر، ریچارد (1384). اندیشة یونگ، ترجمة حسین پاینده، تهران: طرح نو

پارسا، محمد (1378). بنیادهای روانشناسی، چاپ اول، تهران: نشر سخن

پالمر، مایکل(1385). فروید، یونگ و دین، ترجمة محمد دهگانپور و غلامرضا محمدی، تهران: رشد.

حجازی، مسعود و دیگران(1391). بررسی تطبیقی شخصیت از دیدگاه جلال الدین مولوی با ابراهام مزلو، فصلنامه تخصصی عرفان اسلامی، سال نهم، شماره 36

خانی، احمد.(1962). مم و زین، ترجمه م. هژار. هه¬ولیًر: ئاراس

_________ .(2012). مم و زین، ترجمه د.شیرزاد شفیع بارزانی. چ اول. اربیل: دانشگاه صلاح¬الدین

رابينز، استیفن (1389). رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسانیان، تهران: نشر دفتر پژوهش¬هاي فرهنگی

ريتال اتكينسون، ریچارد س. انکینسون و ارنست ر. هیلکارد (1975)، زمینة روان شناسی، ترجمه جمعی از مترجمان، ج1، چاپ ششم، تهران: رشد

شمیسا، سیروس (1391). نقد ادبی، چاپ سوم، تهران: میترا

شولتر، دوان و سیدنی آلن شولتز (1385). نظریه¬های شخصیت، ترجمة یحیی سید محمدی، تهران: ویرایش.

شولتس، دوآن(1369). روان شناسی کمال، ترجمة گیتی خوشدل، تهران: نشر نو.

ظهیری ناو، بیژن و دیگران (1387). «بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در مثنوی با روان شناسی انسانگرایانة آبرهام مزلو»، گوهر گویا، سال دوم، شمارة دوم، پیاپی7، صص 91-124

فلوطین، (1389). دوره¬ی آثار فلوطین، ترجمه¬ی محمد حسن لطفی، چاپ دوم، تهران: خوارزمی

فیست، جس و گریگور جی. فیست(1391). نظریه های شخصیت، ترجمة یحیی سید محمدی. چاپ هفتم، تهران: روان

کریمی، یوسف (1374). روانشناسی شخصیت. چاپ اول، تهران: انتشارات رشد

گورین، ویلفرد.ال و دیگران(1370)، راهنمای رویکردهای نقدادبی،ترجمه زهرا میهن¬خواه، تهران: اطلاعات

متیوس، اندرو، (1384). راز شاد زیستن، ترجمة وحید افضلی-راد، چاپ سی و چهارم، تهران: نیزیز

مزلو، آبراهام ( 1374). افق¬های والاتر فطرت انسان،ترجمة احمدرضوانی،چ1،مشهد: قدس رضوی

__________ (1367). روان¬شناسی شخصت سالم، ترجمة شیوا رویگریان، چ1، مشهد: گلشایی

__________ (1371). به‌ سوی روان شناس بودن، ترجمة احمد رضوانی، چ1، مشهد: قدس رضوی

__________ (1372). انگیزش و شخصیت، ترجمة احمد رضوانی، چاپ سوم، مشهد: آستان قدس رضوی

__________ (1381). «انسان سالم و خودشکوفایی»، شعوری دیگر(چشم باطن)(روان¬شناسی و مردم شناسی عرفانی)، ترجمه سید مهدی ثریا، تهران: دائره

__________ (1386). زندگی در اینجا و اکنون؛ هنر زندگی و متعالی، ترجمه میهن میلانی، چ2، تهران: فراروان

__________ (1386). مذاهب، ارزش ها و تجربه های والا، ترجمة علی اکبر شاملو، تهران: آگه

ملکیان، مصطفی. (1385). مشتاقی و مهجوری،چاپ اول، تهران: نگاه معاصر

نوردبی، ورنون و کالوین هال(1369). راهنمای نظریة روانشناسان بزرگ، ترجمة احمدپژوه، چاپ اول، تهران: رشد

همتی، فاطمه و طالقانی، نرگس (1387). نوشته های کارل راجرز، تهران: دائره

وولف، دیوید. ام، (1386). روان¬شناسی دین، ترجمه محمد دهقانی، تهران: رشد

عبدی، لیلا و اکبر، صیادکوه (1392). بررسی دو شخصیت اصلی منظومه ویس و رامین بر اساس الگوی «سفر قهرمان». شماره بیست و چهارم، صص: 129-137

کمپبل، جوزف.(1377). قدرت اسطوره، گفتگو با بیل مویرز. ترجمه عباس مخبر. تهران: نشر مرکز.

هرسول، ادموند (1386). تأملات دکارتی، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، چ سوم، تهران: نشر نی

وست،ویلیام(1383). روان درمانی و معنویت، ترجمه شهریار شهیدی و سلطان علی شیرافکن،تهران: رشد

Maslow, Abraham H. (1968). Toward a Paychology of Bing, New York, Van Nostrand Reinhold company Inc.

Maslow, Abraham H. (1954). Motivation and Personality, Harper & Row Publishers.

منشور
2018-09-30
القسم
مجلة العلوم الانسانیة لجامعة زاخو